EN TRYGG SAMARBEIDSPARTNER INNEN AVFALL OG GJENVINNING

Verksted for reparasjon og vedlikehold

AVFALL OG GJENVINNING

Kleiv Maskin AS har over 20 års erfaring innen transport og håndtering av avfall.

Dokumentasjon

Bedriften har faglig tyngde innen papirdokumentasjon, vi kan regelverket og bestreber oss alltid på at alt er i hht. forskriftene.

 

 

VERKSTED

Kleiv Maskin AS har verksted på Rødmyr Industriområde. Her utfører vi service på maskiner og utstyr.

Pr.d.d. så er den største aktiviteten service på containere.

Preform Administrasjon